Αντώνης Μποσκοβίτης
Ήχος - Μάρτιος 2003
Γιώργος Χαρωνίτης
Jazz και Jazz - Μάιος 2003
Περιοδικό "Γυναίκα" Μάιος 2003
Φώντας Τρούσας
Jazz and Jazz - Μάιος 2007
Αργύρης Ζήλος
Αθηνόραμα - Μάιος 2007
Αργύρης Ζήλος
Αθηνόραμα - Φεβρουάριος 2003
Κριτικές στο internet
Copyright © 2014 All rights reserved - adapitsou.com - adapitsou@gmail.com
Copyright © 2014 All rights reserved
adapitsou.com - adapitsou@gmail.com
Copyright © 2014 All rights reserved - adapitsou.com - adapitsou@gmail.com
Copyright © 2014 All rights reserved - adapitsou.com - adapitsou@gmail.com
Περιοδικό "Vitrine"
Μάιος 2003
Περιοδικό "Vitrine"
Μάιος 2003
Περιοδικό "Vitrine"
Μάιος 2003
Περιοδικό "Vitrine"
Μάιος 2003