Από το CD "Υπόγεια Πτήση" (2005)
Φωτογραφία:
Άγγελος Μίχας
Video processing - editing:
Studio 19 - Βασίλης Κουντούρης
Από το CD "Αστράφτουμε" (2007)
Φωτογραφία:
Βασίλης Ραγουζαρίδης
Video processing - editing:
Studio 19 - Βασίλης Κουντούρης
Από το CD με τίτλο "Plasma" που θα κυκλοφορήσει σύντομα.
Μουσική - Στίχοι - Φωνή:                        
Άντα Πίτσου
Σύνθεση ηλεκτροακουστικών ήχων:    
Μηνάς Εμμανουήλ
Video Camera και φωτογραφίες:        
Βασίλης Κουντούρης
Video επεξεργασία / editing:               
Studio 19, Βασίλης Κουντούρης
Από το CD με τίτλο "Πλάσμα"
Μουσική - Στίχοι - Φωνή:
Άντα Πίτσου
Σύνθεση ηλεκτροακουστικών ήχων:
Μηνάς Εμμανουήλ
Video Camera και φωτογραφίες:
Βασίλης Κουντούρης
Video επεξεργασία / editing:
Studio 19, Βασίλης Κουντούρης
Copyright © 2014 All rights reserved - adapitsou.com - adapitsou@gmail.com
The Globalizing Wall (2009)
Βασισμένο σε ένα project του Γιάνη Βαρουφάκη
Φωτογραφία:
Δανάη Στράτου
Video processing - editing:
Δανάη Στράτου,  Βασίλης Κουντούρης - Studio 19 Sound synthesis and design: Κώστας Μπώκος, Βασίλης Κουντούρης - Studio 19
Copyright © 2014 All rights reserved - adapitsou.com - adapitsou@gmail.com
The Globalizing Wall (2009)
Βασισμένο σε ένα κείμενο του Γιάνη Βαρουφάκη
Φωτογραφία:
Δανάη Στράτου
Video processing - editing:
Δανάη Στράτου,  Βασίλης Κουντούρης - Studio 19 Sound synthesis and design: Κώστας Μπώκος, Βασίλης Κουντούρης - Studio 19
Copyright © 2014 All rights reserved - adapitsou.com - adapitsou@gmail.com
The Globalizing Wall (2009)
Βασισμένο σε ένα κείμενο του Γιάνη Βαρουφάκη
Φωτογραφία:
Δανάη Στράτου
Video processing - editing:
Δανάη Στράτου,  Βασίλης Κουντούρης - Studio 19 Sound synthesis and design: Κώστας Μπώκος, Βασίλης Κουντούρης - Studio 19
The Globalizing Wall (2009)
Βασισμένο σε ένα κείμενο του Γιάνη Βαρουφάκη
Φωτογραφία:
Δανάη Στράτου
Video processing - editing:
Δανάη Στράτου,  Βασίλης Κουντούρης - Studio 19 Sound synthesis and design: Κώστας Μπώκος, Βασίλης Κουντούρης - Studio 19
Copyright © 2014 All rights reserved
adapitsou.com - adapitsou@gmail.comΑπό το CD "Τελευταίοι Άγγελοι" (2011)
Φωτογραφία:
Άγγελος Μίχας, Βασίλης Ραγουζαρίδης
Editing:
Άντα Πίτσου / Studio 19
Video Art: Σπύρος Μαντζαβίνος
Από το CD "Τελευταίοι Άγγελοι" (2011)
Φωτογραφία: Άγγελος Μίχας, Βασίλης Ραγουζαρίδης
Editing: Άντα Πίτσου / Studio 19
Video Art: Σπύρος Μαντζαβίνος
Από το CD "Τελευταίοι Άγγελοι" (2011)
Φωτογραφία:
Άγγελος Μίχας, Βασίλης Ραγουζαρίδης
Editing:
Άντα Πίτσου / Studio 19
Video Art: Σπύρος Μαντζαβίνος
Από το CD "Τελευταίοι Άγγελοι" (2011)
Φωτογραφία:
Άγγελος Μίχας, Βασίλης Ραγουζαρίδης
Editing:
Άντα Πίτσου / Studio 19
Video Art: Σπύρος Μαντζαβίνος
Από το CD "Τελευταίοι Άγγελοι" (2011)
Φωτογραφία:
Άγγελος Μίχας, Βασίλης Ραγουζαρίδης
Editing:
Άντα Πίτσου / Studio 19
Video Art: Σπύρος Μαντζαβίνος